Save House Resort
9/18 M.1 Maenam Koh Samui Surathani , 84330
Tel : +66(0)77 430 217, +66(0)77 332 243
Fax : +66(0)77 430 217
E-mail : save-house@hotmail.com